تبلیغات
همه چی همه چی - مدلهای مختلف دستمال گردن زنانه و نحوه بستن و ست کردن آن
 

مدلهای مختلف دستمال گردن زنانه و نحوه بستن و ست کردن آن

نویسنده: نیلوفر امین رنجبر

 

مدلهای مختلف دستمال گردن زنانه و نحوه بستن و ست کردن آنمدلهای مختلف دستمال گردن زنانه و نحوه بستن و ست کردن آن

دستمال گردن جزو ضروریات لباس نیست اما استفاده از آن جلوه خاصی به پوشش کلی شما میدهد. شاید استفاده از آن خیلی مرسوم نباشد اما با دیدن این تصاویر کمی وسوسه میشوید که از آن استفاده کنید
 
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
 
 
دستمال گردن
 
 
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن
 
دستمال گردن

 

() نظرات

href="http://mehrbox.ir" target="_blank"> لینك باكس هوشمند