تبلیغات
همه چی همه چی - تاثیر مشکلات اقتصادی بر زنان و مردان و زندگی مشترک بدون ازدواج!
 

تاثیر مشکلات اقتصادی بر زنان و مردان و زندگی مشترک بدون ازدواج!

نویسنده: نیلوفر امین رنجبر

 

تاثیر مشکلات اقتصادی بر زنان و مردان و زندگی مشترک بدون ازدواج!

تاثیر مشکلات اقتصادی بر زنان و مردان و زندگی مشترک بدون ازدواج!

تعداد زنان و مردان امریکایی که بدون ازدواج باهم زندگی می‌کنند افزایش قابل توجهی داشته و به...
 
تعداد زنان و مردان امریکایی که بدون ازدواج باهم زندگی می‌کنند افزایش قابل توجهی داشته و به چالش اجتماعی تبدیل شده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، وضع ضعیف بازار اشتغال در امریکا سبب شده است رفتار ازدواج زنان ومردان امریکایی تغییر کند بدین ترتیب که زنان و مردانی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و با هم هستند بدون انکه بایکدیگر ازدواج کنند.
امار رسمی‌که در امریکا منتشر شده گویای ان است که تعداد زنان و مردان امریکایی که با یکدیگر زندگی می‌کنند و درعین حال ازدواج نکرده اند، در مقایسه با سال گذشته سیزده درصد افزایش یافته است.
برای بسیاری از این افراد، این همخانگی نوعی الزام است زیرا انها از این طریق می‌توانند بهتر هزینه‌های زندگی شان را تامین کنند.

 

() نظرات

href="http://mehrbox.ir" target="_blank"> لینك باكس هوشمند